1901

Yeo Hiap Seng originated from a small-scale proprietorship making soy sauce in Zhangzhou, Fujian Province, China, by founder Mr.Yeo Keng Lian.